تولید پارچه گردباف تریکو جودون

پارچه گردباف جودون و تریکو برای دوخت چه نوع لباس هایی مناسب است؟ در تولید پارچه های گردباف از چه نوع الیافی استفاده می شود؟ امروزه بیشترین مصرف پارچه جودون افزا